Lid worden

Lid worden

Hierbij meld ik me aan als lid van SDDL: KorfbalVoetbal

Voornaam*

Straat*

Postcode*

Geboortedatum* (dd-mm-jjjj)

Telefoon nummer*

Inschrijfdatum* (dd-mm-jjjj)

Achternaam*

Huisnummer*

Plaats*

BSN nummer*

Uw email*

Geslacht*

ManVrouwLeden voor de korfbal zijn verplicht een recente pasfoto tezamen met dit formulier in te sturen. Voor het voetballen geldt dit vanaf 11 jaar.

Upload hier je pasfoto

Indien u 14 jaar of ouder bent dient u bij aanmelding als nieuw lid een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te voegen.

Upload hier je legitimatiebewijsRekeningnummer* (IBAN)

Bank Identificatie* (BIC)

ten name van*

Plaats van inschrijving*

Ja, ik geef toestemming aan sportvereniging SDDL om een bedrag van mijn bank-, giro rekening af te schrijven wegens contributie .

Indien je liever het formulier per post invult en ondertekent mag dit natuurlijk ook. Met onderstaande link kun je deze downloaden.

Tevens als je een overschrijving vanaf een andere club aanvraagt dien je dit formulier ook te gebruiken.

Download Inschrijving en Mutatieformulier