Bijzonder Algemene Ledenvergadering 29 juni

Bijzonder Algemene Ledenvergadering 29 juni

26 juni 2017

Beste leden van SDDL,

Wij nodigen jullie uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering op donderdag 29 juni 2017 om 20.30 uur in het dorpshuis Onder d’n Plag in Demen.

Deze bijzondere algemene ledenvergadering staat helemaal in het teken van de fusieplannen van SDDL en v.v. Ravenstein. Op hetzelfde moment vindt in het clubhuis van v.v. Ravenstein ook een bijzondere ledenvergadering plaats voor de leden van v.v. Ravenstein.

Zoals jullie weten onderzoeken beide verenigingen al sinds 2014 de haalbaarheid van een eventuele fusie op het sportpark bij dorpshuis Onder d’n Plag. Met veel energie en inzet gingen leden van SDDL en v.v. Ravenstein aan de slag. Dat leidde in 2015 tot een succesvolle samenvoeging van het jeugdvoetbal. Bij de nieuwjaarsreceptie begin dit jaar werden de naam van de fusieclub, de clubkleuren en het nieuwe logo bekend gemaakt. Vanaf het seizoen 2017-2018 speelt het jeugdvoetbal onder de naam VESTA zijn wedstrijden.

Daarnaast is vorig jaar door beide verenigingen een visiedocument met de titel ‘Eén gecombineerde toekomst’ aangeboden aan de gemeente. In dit visiedocument gaan beide verenigingen er uitgebreid op in hoe de samenwerking vorm moet krijgen.

Samen met de gemeente begonnen beide verenigingen met de uitwerking van het visiedocument. Op dit moment zijn de resultaten van deze uitwerkingen zo concreet dat de besturen van SDDL en v.v. Ravenstein hun leden toestemming vragen om de wettelijke en statutaire procedure in gang te zetten.

De vraag die wij jullie op donderdag 29 juni stellen is:

Het bestuur van SDDL vraagt aan haar leden toestemming om samen met het bestuur van v.v. Ravenstein het wettelijk verplichte fusiedocument te realiseren. Met deze toestemming bekrachtigen de leden de wens tot fusie tussen v.v. Ravenstein en SDDL en de oprichting van de nieuwe vereniging Vesta met als locatie Onder d’n Plag. Zodra het fusiedocument gereed is wordt het fusievoorstel ter definitieve en statutaire goedkeuring aan de leden voorgelegd.’

In de vergadering zal het bestuur een nadere inhoudelijke toelichting geven.

Deze bijzondere ledenvergadering is erg belangrijk voor de toekomst van SDDL. Daarom roept het bestuur alle leden op naar deze vergadering te komen!

Graag tot de 29e!

Het bestuur van SDDL

 

Voor deze bijzondere algemene ledenvergadering gelden volgens de statuten de volgende regels:

Alle leden van SDDL hebben stemrecht.

Leden die op 1 juli 2017 onder 16 jaar zijn, kunnen hun stem alleen door één van hun ouders of verzorgers laten    uitbrengen. Dit betekent dat zij niet zelf kunnen stemmen.

Leden die op 1 juli 2017 onder 16 jaar zijn hebben één stem.

Leden die op 1 juli 2017 16 jaar of ouder zijn hebben drie stemmen.

Elk lid kan een ander lid schriftelijk machtigen om zijn stem uit te brengen.

Het gemachtigde lid mag voor niet meer dan twee leden stemmen. Dit betekent dat een gemachtigd lid voor zichzelf en één iemand anders kan stemmen. Het gemachtigd lid mag daarnaast ook zijn kinderen van onder de 16 jaar vertegenwoordigen.

Over het voorstel beslist de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.