Contributie

Ieder lid van SDDL betaalt afhankelijk van het type lidmaatschap en leeftijdscategorie een contributiebedrag voor  het seizoen 2016-2017.

 

Voetbal/korfbal:

Pupillen 0-11 jaar € 32,50 per half jaar          
Junioren 12-17 jaar € 47,50 per half jaar          
Senioren 18 jaar en ouder € 77,50 per half jaar          
             
Niet spelend            
Steunend lid € 25,- per half jaar

 

Speel je in een selectieteam, dan betaal je naast je contributie ook een selectiebijdrage van € 12,50 per half jaar.

Het lidmaatschap van SDDL loopt van 1 juli tot en met 30 juni en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar als er vóór 1 juli geen officiële opzegging binnen is bij onze ledenadministratie.

De contributie wordt in 2 termijnen geïnd door middel van automatische incasso. De 1e termijn in september/oktober, de 2e termijn in april/mei.